Podcast Lieky en Jacques van der Weide ‘Rouwen en rituelen’ bij Levend Verlies

 

 • Rouwen en rituelen bij NAH
 • Vorm geven aan levend verlies
 • Rouwen en levend verlies
 • Na hersen aandoening en uitval van lichaamsdelen, geheugen etc
 • roller coaster
  • van zorgen herstel revalidatie
  • Terug keer thuis
  • Gezin
  • Vrienden
  • Terug keer in de maatschappij

Tijd tot bezinning !!!

 • Tijd tot bezinning
 • Acceptatie
  • Ik wil leren accepteren dat accepteren niet bestaat.

Verzet proces van het oude niet los laten

Hindoeïsme Rouwen….

Verdriet en pijn is ….

Want niet het loslaten geeft verdriet maar het vasthouden aan wat er niet meer is.

 • Vorm geven aan Rouwen levend verlies
 • Je spreekt het uit
 • Tastbaar maken van gevoelens van verlies
 • Ritueel
 • Je geeft aandacht en tijd aan het gene wat je verloren hebt
 • Je bent dankbaar voor wat je nog hebt
 • Je deelt het met je familie en vrienden
 • Waarom een ritueel
 • De functie van het ritueel komt uiteindelijk neer op orde scheppen.
 • Orde in de zin van greep op het leven behouden, chaos voorkomen, samenzijn markeren, een eerbetoon aan wat er is.
 • Het niet kunnen loslaten geen plek kunnen geven
 • Vooral je naasten.
 • Rituelen zijn heilzaam, ze kunnen je helpen om je lichaam maar vooral je geest te transformeren, te helen wat geheeld moet worden. Het los laten en het weer verwelkomen van het nieuwe.
 • Ritueel is verbindend
 • Verbindend met jezelf
 • Je partner
 • Gezin
 • Vrienden
 • Blijk geven aan een grote verandering
 • Erkenning geven aan de verandering
 • Nieuwe fase nieuwe start
 • het herschrijven van zingeven
 • Hoe kun je vorm geven aan een ritueel zoals levend verlies
 • Voorbereiding
 • Bezinning
 • Een intentie hebben “wat wil je bereiken met het ritueel”
 • Wat voelt goed voor jou
 • Welke muziek
 • Voorwerpen
 • Geur
 • Mensen horen hierbij
 • Wie kunnen jou en je naasten steunen
 • Onderdelen bij het ritueel
 • Welkom en in het moment zijn
 • uitspreken van je intentie
 • Zorgdragen van de 4 elementen vuur/water/ aarde /lucht Windrichtingen
 • Het verbindende / bron/goddelijke of verbinden met de ether
 • Het oude vaarwel zeggen en het nieuwe verwelkomen
  • Verhalen anekdotes waardering dank successen muziek
  • Liefde vol en met respect los laat ceremonie
  • Het nieuwe vieren
  • Bedanken dat het er is zoals het is.
  • Ritueel en verwachtingen
 • Je hebt stil gestaan
 • Acceptatie
 • Ruimte gemaakt
 • Richten op het nieuwe
 • Zingeving vragen en ontvangen
 • Afsluiten
 • Vredig en voldaan gevoel
 • Je hebt weer contact met je-zelf

Contactgegevens Jacques van der Weide

jvanderweide@liocoaching.nl 

www.liocoaching.nl

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *