Jan Hulshof

 

Ik ben Jan Hulshof, zelfstandig hulpverlener en al ruim 25 jaren werkzaam met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), in 2011 ben ik zelf getroffen door een hersenbloeding. Na 5 maanden opname in ziekenhuizen en revalidatiecentrum mocht ik weer naar huis, 7 maanden poliklinisch revalideren en ik moest klaar zijn voor de maatschappij. Voor mij leek het of de wereld totaal veranderd was. Werken ging nog maar part time, wat ik nu nog doe ondanks pensionering. In 2017 heb ik samen met Dia Kleinnibbelink en Joanne Rensink in LIchtenvoorde een NAHkaffee gestart. We komen eens per maand bijeen en deelname blijft groeien

De aandoeningen die personen met Niet Aangeboren Hersenletsel ervaren zijn vaak niet zichtbaar, daar wordt hun probleem niet (h)erkend in de maatschappij.
Daardoor is er vaak sprake van een mate van sociaal isolement.
Door het organiseren van deze geven wij lotgenoten en partners of familie de gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen en te laten weten dat ze niet alleen in deze maatschappij staan.
Voor partners is het belangrijk omdat je hersenletsel niet alleen krijgt.

Jan Hulshof en Dia Kleinnibbelink over Maatzorg – Zondag 28 februari 2021

Maatzorg

Maatzorg, zorg op Maat is tot stand gekomen naast mijn werk als coach rouwbegeleiding en verliesverwerking.

Bij rouwbegeleiding en verliesverwerking kom ik, naast het verlies van een dierbare, heel vaak werkgerelateerde verliezen tegen zoals de rouwbegeleiding of verliesverwerking bij ontslag of arbeidsongeschiktheid door een ziekte. Dikwijls is deze ziekte NAH gerelateerd (Niet Aangeboren Hersenletsel).

Vaak is men na een ziekenhuisopname en revalidatieproces thuis aangewezen op extra hulp en ondersteuning. Deze hulp en ondersteuning zijn via de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) aan te vragen bij het zorgloket van uw gemeente. De WMO brengt veel, voor u complexe, zorgvragen met zich mee.

Om u in deze WMO zorgvragen te begeleiden is Maatzorg, zorg op Maat de dienstverlener die u graag in de WMO ontzorgt.

Zorg op Maat

Maatzorg, zorg op Maat werkt zorgzaam en zorgvuldig om een doeltreffend en optimale zorgondersteuning voor u te realiseren.

In overleg met u dragen wij zorg voor uw zorg hulp vragen, wij zijn samen met u de zorgaanvrager, de zorg coördinator, verzorgen de zorg administratie en staan u bij.

Wij noemen dit Ontzorgen

MAATZORG, zorg op maat werkt zorgzaam en zorgvuldig om een doeltreffend zorgrendement en een optimale zorgondersteuning voor u te verkrijgen.

We dragen zorg voor uw zorgbehoefte, zijn zorgaanvrager en zorgcoördinator, en verzorgen de zorgadministratie.

Voor het starten van het traject Ontzorgen, maken we graag een afspraak met u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hier zijn geen kosten of verplichtingen aan verbonden.

Onze ontzorg werkwijze kan u bijstaan op de volgende gebieden:

Lichamelijke beperkingen

Verstandelijke beperkingen

Chronische ziekten

Niet Aangeboren Hersenletsel

Psycho-sociale hulpvragen

(ex) Verslavingsproblemen

(ex) Boulimia- cq anorexia problemen

Complexe hulpvragen

Hebt u een vraag of een luisterend oor nodig, neem contact op met

Dia Kleinnibbelink            06-1244 8345

Jan Hulshof         06-1068 3738

Email     info@kleinnibbelinkcoaching.nl

Ons credo

Maakt u zich geen zorgen, dat doen wij voor U

Niet Aangeboren Hersenletsel

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is voor de getroffenen een breuk in de dagelijkse levenslijn. Acceptatie is vaak erg moeilijk; vanzelfsprekende en vaak eenvoudige dingen gaan niet meer van zelf. Je kunt hier nauwelijks mee omgaan, je omgeving begrijpt je niet.

Het is echter ook moeilijk voor de omgeving, in eerste instantie opgelucht en blij dat het nog “zo goed” is afgelopen, maar daarna blijkt toch dat het hersenletsel toch wel het een en ander teweeg heeft gebracht en dat het gedrag veranderd is en niet meer voorspelbaar.

Het is ook niet of nauwelijks met elkaar te vergelijken, iedere persoon beleeft het op zijn of haar eigen manier. Iedere persoon is uniek en zal de mindere mogelijkheden op de eigen manier verwerken.

Wij hebben veel ervaring met en kennis van de gevolgen van personen, familie en kennissen die getroffen zijn door een hersenbeschadiging.

In een vrijblijvend gesprek willen wij graag met u in contact komen om over de (on)mogelijkheden te praten.

 

https://lotgenotencentrum.nl/dia-kleinnibbelink-maatzorg/

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail